April 22, 2018

מיניות בריאה וחשיבות האורגזמה אצל גברים ונשים.

November 12, 2017

הפעם הראשונה בחיי ששאלתי את עצמי מה קורה אצל אנשים אחרים בתחום המיני הייתה באוניברסיטה. המרצה שלי לטיפול זוגי נתן לנו לבחור בין כמה נושאים הקשורים לזו...

February 19, 2017

הפעם הראשונה בחיי ששאלתי את עצמי מה קורה אצל אנשים אחרים בתחום המיני הייתה באוניברסיטה. המרצה שלי לטיפול זוגי נתן לנו לבחור בין כמה נושאים הקשורים לזו...

Please reload