May 27, 2019

לפני מספר שנים קראתי רעיון עם שחקן הוליוודי מאוד מפורסם בן 60 שדבר על תוצאות הילדות האלימה שלו. ברעיון הוא אמר שלמרות שהאלימות הסתיימה בגיל 12 הוא עד...

January 25, 2018

מה היא אהבה? האם יש הבדל בין התאהבות לאהבה? מה היא תלות? האם אהבה ותלות הן אותו דבר?

אני די בטוחה שאין עוד נושא שמעסיק גברים ונשים באותה מידה כמו אהבה....

December 18, 2017

לפני מספר שנים קראתי רעיון עם שחקן הוליוודי מאוד מפורסם בן 60 שדבר על תוצאות הילדות האלימה שלו. ברעיון הוא אמר שלמרות שהאלימות הסתיימה בגיל 12 הוא עד...

November 12, 2017

מה היא בדידות? האם יש רגעים בודדים יותר? האם בדידות קשורה בגורמים סביבתיים/חיצוניים? מתי בדידות פוגעת בבריאות הגופנית והנפשית שלנו?

מה היא בדידות?
כש...

August 27, 2017

מה היא בדידות? האם יש רגעים בודדים יותר? האם בדידות קשורה בגורמים סביבתיים/חיצוניים? מתי בדידות פוגעת בבריאות הגופנית והנפשית שלנו?

מה היא בדידות?
כש...

June 4, 2017

מה היא אהבה? האם יש הבדל בין התאהבות לאהבה? מה היא תלות? האם אהבה ותלות הן אותו דבר?

אני די בטוחה שאין עוד נושא שמעסיק גברים ונשים באותה מידה כמו אהבה....

May 22, 2017

כשלמדתי באוניברסיטה היו תקופות שעבדתי בשלוש עבודות כדי להתפרנס. בין היתר עבדתי בחדר כושר. אני נזכרת במאמן שעבד אתי, ובכל פעם שהייתי שואלת אותו איך הוא...

April 3, 2017

מה היא בדידות? האם יש רגעים בודדים יותר? האם בדידות קשורה בגורמים סביבתיים/חיצוניים? מתי בדידות פוגעת בבריאות הגופנית והנפשית שלנו?

מה היא בדידות?
כש...

March 5, 2017

לפני מספר שנים קראתי רעיון עם שחקן הוליוודי מאוד מפורסם בן 60 שדבר על תוצאות הילדות האלימה שלו. ברעיון הוא אמר שלמרות שהאלימות הסתיימה בגיל 12 הוא עד...

January 23, 2017

בחיים נתקלים במושג “בטחון עצמי” לא מעט. הדבר המעניין הוא, שכתוצאה מכך יש הרבה מאוד סטיגמות על מה זה בטחון עצמי? או יותר נכון איך נראה אדם עם בטחון עצמ...

Please reload