December 9, 2018

אימא שלי שואלת אותי עד היום: הילה, למה את יחפה? הילה, למה את יושבת על הרצפה? מאז ומתמיד אני עונה לה: אני אוהבת. אבל ילדה, את תתקררי, היא עונה. אבל אני...

June 26, 2018

אימא שלי שואלת אותי עד היום: הילה, למה את יחפה? הילה, למה את יושבת על הרצפה? מאז ומתמיד אני עונה לה: אני אוהבת. אבל ילדה, את תתקררי, היא עונה. אבל אני...

February 18, 2018

אימא שלי שואלת אותי עד היום: הילה, למה את יחפה? הילה, למה את יושבת על הרצפה? מאז ומתמיד אני עונה לה: אני אוהבת. אבל ילדה, את תתקררי, היא עונה. אבל אני...

June 10, 2017

אימא שלי שואלת אותי עד היום: הילה, למה את יחפה? הילה, למה את יושבת על הרצפה? מאז ומתמיד אני עונה לה: אני אוהבת. אבל ילדה, את תתקררי, היא עונה. אבל אני...

Please reload