July 30, 2019

פורנוגרפיה אינה תופעה חדשה. היא תמיד הייתה קיימת, וסביר להניח שתישאר. לכן אי אפשר להתעלם ממנה ומהנזק שהיא גורמת להתפתחות המינית ולמסוגלות לאינטימיות ש...

May 27, 2019

פורנוגרפיה אינה תופעה חדשה. היא תמיד הייתה קיימת, וסביר להניח שתישאר. לכן אי אפשר להתעלם ממנה ומהנזק שהיא גורמת להתפתחות המינית ולמסוגלות לאינטימיות ש...

December 9, 2018

פורנוגרפיה אינה תופעה חדשה. היא תמיד הייתה קיימת, וסביר להניח שתישאר. לכן אי אפשר להתעלם ממנה ומהנזק שהיא גורמת להתפתחות המינית ולמסוגלות לאינטימיות ש...

July 29, 2018

מה היא אהבה? האם יש הבדל בין התאהבות לאהבה? מה היא תלות? האם אהבה ותלות הן אותו דבר?

אני די בטוחה שאין עוד נושא שמעסיק גברים ונשים באותה מידה כמו אהבה....

April 22, 2018

מיניות בריאה וחשיבות האורגזמה אצל גברים ונשים.

March 25, 2018

איך פורנוגרפיה משפיעה על זוגיות קיימת או על מציאת זוגיות?

January 25, 2018

מה היא אהבה? האם יש הבדל בין התאהבות לאהבה? מה היא תלות? האם אהבה ותלות הן אותו דבר?

אני די בטוחה שאין עוד נושא שמעסיק גברים ונשים באותה מידה כמו אהבה....

November 12, 2017

הפעם הראשונה בחיי ששאלתי את עצמי מה קורה אצל אנשים אחרים בתחום המיני הייתה באוניברסיטה. המרצה שלי לטיפול זוגי נתן לנו לבחור בין כמה נושאים הקשורים לזו...

July 30, 2017

פורנוגרפיה אינה תופעה חדשה. היא תמיד הייתה קיימת, וסביר להניח שתישאר. לכן אי אפשר להתעלם ממנה ומהנזק שהיא גורמת להתפתחות המינית ולמסוגלות לאינטימיות ש...

June 4, 2017

מה היא אהבה? האם יש הבדל בין התאהבות לאהבה? מה היא תלות? האם אהבה ותלות הן אותו דבר?

אני די בטוחה שאין עוד נושא שמעסיק גברים ונשים באותה מידה כמו אהבה....

Please reload